Gebruiksvoorwaarden

www.xencore.global.co.uk

Deze gebruiksvoorwaarden (en de informatie/documenten waarnaar hierin wordt verwezen) zijn bedoeld om u te informeren over de voorwaarden wanneer u de website van Xencore UK (www.xencore.co.uk) gebruikt, als gast of geregistreerde gebruiker.

Door onze website te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid en ons cookiebeleid accepteert; en dat u ermee instemt zich eraan te houden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze website niet te gebruiken.

Als je hulp nodig hebt met deze informatie, neem dan contact op met inbox@xencore.co.uk of gebruik de 'Contact'-pagina op de site.

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (en de informatie/documenten waarnaar hierin wordt verwezen) zijn bedoeld om u te informeren over de voorwaarden wanneer u de website van Xencore UK (www.xencore.co.uk) gebruikt, als gast of geregistreerde gebruiker.

Door onze website te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid en ons cookiebeleid accepteert; en dat u ermee instemt zich eraan te houden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze website niet te gebruiken.

Als je hulp nodig hebt met deze informatie, neem dan contact op met inbox@xencore.co.uk of gebruik de 'Contact'-pagina op de site.

Wie we zijn

www.xencore.co.uk wordt beheerd door Xencore UK Ltd en gehost door Geek Unique Limited.
142-143 Parrockstraat,
Gravesend, Kent DA12 1EY
Registratienummer: 06572711
Telefoon: +44 7833 273071
Gebruik van onze website
U mag onze website alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden. We verbieden in het bijzonder het gebruik van onze website:
Door deze website te gebruiken, gaat u ook akkoord met:
Ongeautoriseerde toegang en andere overtredingen
U mag onze website niet misbruiken door virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs, keystroke loggers, spyware, adware of enig ander schadelijk materiaal/programma's of soortgelijke computercode te introduceren die ontworpen is om de werking van computersoftware of hardware nadelig te beïnvloeden.
U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze website, of enige server, computer of database die is verbonden met onze website, inclusief maar niet beperkt tot de service die de website is opgeslagen. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
Schending van deze bepaling zou een strafbaar feit plegen op grond van de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk.
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze website, of vanwege het downloaden van materiaal dat erop is geplaatst, of op een website die eraan is gekoppeld.

Inhoud & copyright

Inhoud
Alle inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en is niet bedoeld als onderdeel van een contract of uitgebreid juridisch advies. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of cumulatieve verliezen of schade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om deze pagina's te gebruiken, eventuele fouten, verkeerde voorstellingen of weglatingen in het materiaal dat erop staat. De informatie op onze website is met redelijke zorg samengesteld en wordt door ons als legaal, eerlijk, fatsoenlijk en waarheidsgetrouw beschouwd vanaf de datum van opstelling.
U stemt ermee in dat het materiaal dat wordt gedownload of anderszins geopend door het gebruik van de webpagina's op onze website geheel op eigen risico wordt verkregen en dat u volledig verantwoordelijk bent voor eventuele daaruit voortvloeiende schade aan software of computersystemen en/of enig daaruit voortvloeiend verlies van gegevens zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
auteursrechten
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vallen de tekst en afbeeldingen in de informatie op deze website onder het copyright van Xencore UK Limited. U mag één exemplaar van individuele selecties van webpagina's op onze website alleen downloaden of afdrukken als dit expliciet wordt gebruikt voor uw eigen persoonlijke informatie en niet om openbaar te worden gereproduceerd. Het permanent kopiëren of opslaan van het geheel of een deel van deze website of de informatie erop of het reproduceren of opnemen van enig deel ervan in enig ander werk of publicatie op papier of elektronische media of enige andere vorm is uitdrukkelijk verboden.
U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen. U mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken. Alle kopieën en downloads moeten verwijzen naar Xencore UK Limited als bron.
De volledige inhoud van deze website blijft eigendom van Xencore UK Limited en is auteursrechtelijk beschermd met alle rechten voorbehouden.
Links van onze website
We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in verband met websites van derden die via onze website kunnen worden gelinkt of toegankelijk zijn en we onderschrijven of keuren de inhoud van dergelijke website(s) niet goed.
Jurisdictie en toepasselijk recht
De Engelse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze website. We behouden ons het recht voor om een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze voorwaarden in uw woonland of een ander relevant land. Op deze gebruiksvoorwaarden is Engels recht van toepassing. Met betrekking tot een geschil dat voortvloeit uit deze website, stemmen gebruikers en Xencore UK Limited ermee in zich exclusief te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.
Raadpleeg ook deze informatie
Zoals hierboven aangegeven, geeft u door onze website te gebruiken aan dat u deze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid en ons cookiebeleid accepteert; en dat u ermee instemt zich eraan te houden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze website niet te gebruiken.
Zorgen
Als u zich zorgen maakt, vragen of feedback heeft, kunt u schrijven naar 142-143 Parrock Street, Gravesend, Kent DA12 1EY, Registratienummer: 06572711, Telefoon: +44 7833 273071. U kunt ook een e-mail sturen naar inbox@xencore.co.uk.