Villkor

www.xencore.global.co.uk

Dessa användarvillkor (och informationen/dokumenten som länkas till) tillhandahålls för att informera dig om villkoren när du använder webbplatsen Xencore UK (www.xencore.co.uk), som gäst eller registrerad användare.

Genom att använda vår webbplats anger du att du accepterar dessa användarvillkor, vår integritetspolicy och vår cookiepolicy; och att du går med på att följa dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Om du behöver hjälp med denna information, vänligen kontakta inbox@xencore.co.uk eller använd sidan "Kontakta oss" på webbplatsen.

Villkor

Dessa användarvillkor (och informationen/dokumenten som länkas till) tillhandahålls för att informera dig om villkoren när du använder webbplatsen Xencore UK (www.xencore.co.uk), som gäst eller registrerad användare.

Genom att använda vår webbplats anger du att du accepterar dessa användarvillkor, vår integritetspolicy och vår cookiepolicy; och att du går med på att följa dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Om du behöver hjälp med denna information, vänligen kontakta inbox@xencore.co.uk eller använd sidan "Kontakta oss" på webbplatsen.

Vilka vi är

www.xencore.co.uk hanteras av Xencore UK Ltd och drivs av Geek Unique Limited.
142-143 Parrock Street,
Gravesend, Kent DA12 1EY
Registreringsnummer: 06572711
Telefon: +44 7833 273071
Användning av vår webbplats
Du får endast använda vår webbplats för lagliga ändamål. Vi förbjuder särskilt användningen av vår webbplats:
Genom att använda denna webbplats godkänner du också:
Otillåten åtkomst och andra brott
Du får inte missbruka vår webbplats genom att introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber, tangenttryckningsloggare, spionprogram, adware eller något annat skadligt material/program eller liknande datorkod utformad för att negativt påverka funktionen av någon datormjukvara eller hårdvara.
Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, eller någon server, dator eller databas kopplad till vår webbplats, inklusive men inte begränsat till tjänsten som webbplatsen lagras. Du får inte attackera vår webbplats via en denial-of-service attack eller en distribuerad denial-of-service attack.
Brott mot denna bestämmelse skulle begå ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant intrång upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.
Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av en distribuerad denial-of-service attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat proprietärt material på grund av din användning av vår webbplats, eller på grund av nedladdning av material som publicerats på den, eller på någon webbplats som är länkad till den.

Innehåll & upphovsrätt

Innehåll
Allt innehåll kan ändras utan föregående meddelande. Informationen är endast för vägledning och är inte avsedd att utgöra någon del av ett kontrakt eller omfattande juridisk rådgivning. Vi ska inte hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, följdmässiga eller kumulativa förluster eller skador som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda dessa sidor, eventuella fel, felaktiga framställningar eller utelämnanden av materialet som finns på dem. Informationen på vår webbplats har utarbetats med rimlig noggrannhet och vi anser att den är laglig, ärlig, anständig och sanningsenlig från och med datumet för den.
Du samtycker till att materialet som laddas ner eller på annat sätt nås genom användningen av webbsidorna på vår webbplats erhålls helt på egen risk och att du kommer att vara helt ansvarig för eventuell skada på programvara eller datorsystem och/eller eventuell förlust av data. även om vi har informerats om möjligheten till sådan skada.
upphovsrätt
Om inte annat uttryckligen anges är texten och grafiken i informationen på denna webbplats upphovsrätt till Xencore UK Limited. Du får ladda ner eller skriva ut ett exemplar av enskilda urval av webbsidor på vår webbplats endast om det uttryckligen används för din egen personliga information och inte för att reproduceras offentligt. Permanent kopiering eller lagring av hela eller delar av denna webbplats eller informationen på den eller reproduktion eller inkorporering av någon del av den i något annat verk eller publikation oavsett om det är på papper eller elektroniska medier eller någon annan form är uttryckligen förbjudet.
Du får inte ändra papper eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt. Du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från medföljande text. Alla kopior och nedladdningar måste referera till Xencore UK Limited som källa.
Hela innehållet på denna webbplats förblir Xencore UK Limiteds egendom och är copyright med alla rättigheter förbehållna.
Länkar från vår hemsida
Vi accepterar inget ansvar i samband med tredjepartswebbplatser som kan vara länkade eller tillgängliga via vår webbplats och vi stöder eller godkänner inte innehållet på någon sådan webbplats(er).
Jurisdiktion och tillämplig lag
Engelska domstolar kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion över alla anspråk som uppstår från eller relaterade till ett besök på vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i ditt hemland eller något annat relevant land. Dessa användarvillkor regleras av engelsk lag. I samband med en tvist som uppstår från denna webbplats, samtycker användare och Xencore UK Limited till att exklusivt underkasta sig jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales.
Se även denna information
Som markerats ovan, genom att använda vår webbplats, indikerar du att du accepterar dessa användarvillkor, vår integritetspolicy och vår cookiepolicy; och att du går med på att följa dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.
Bekymmer
Om du har några funderingar, frågor eller feedback, skriv till 142-143 Parrock Street, Gravesend, Kent DA12 1EY, Registrerat nummer: 06572711, Telefon: +44 7833 273071. Alternativt, maila inbox@xencore.co.uk.